הטבות מס לעצמאים המפקידים לפנסיה והשתלמות – 2024

 

המדינה מעודדת עצמאים להפקיד כספים לפנסיה בתוכניות כמו קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל על ידי מתן הטבות מס כדי שיחסכו כספים לתקופת הפנסיה.

בהזדמנות זו אציג את האפשרויות של עצמאי להפקיד בשנת 2024 כספים לתוכניות פנסיוניות ואת הטבות המס אשר ניתנות לעצמאי עבור הפקדות אלה.

הפקדות לפנסיה

מאז ינואר 2017 כל עצמאי (כמעט) חייב להפקיד כספים לפנסיה בתוכנית אשר תאפשר לו לקבל קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודתו.

עצמאי נדרש להפקיד סכום מינימלי לפנסיה בהתאם להכנסה שלו. החודשית דומה לשכר הממוצע במשק, 12,536 ₪, נדרש להפקיד, מידי חודש, לתוכנית פנסיונית לכל הפחות סכום של 1,065 ₪.

אבל חשוב לתת את הדעת לכך שסכום הפקדה בהיקף כזה לא יאפשר באמת לעצמאי ליצור לעצמו קצבת זקנה משמעותית.

לכן המדינה מעניקה הטבות מס ייחודיות כדי לעודד עצמאי להפקיד סכומי כסף גדולים יותר לפנסיה.

עצמאי אשר מפקיד לפנסיה יכול ליהנות משני סוגים של הטבות מס:

הטבת ניכוי במס

שמקטינה את ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה שמבוצעת בתוכנית פנסיונית.

הטבת זיכוי במס

שמאפשרת קבלת החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה בתוכנית פנסיונית.

תקרת הכנסה להפקדה לפנסיה

מס הכנסה קובע תקרת הכנסה, אשר עד אליה ניתנת אפשרות לעצמאי להפקיד כספים לפנסיה וליהנות מהטבות מס.

בשנת 2024 תקרת ההכנסה השנתית לעצמאי אשר מפקיד לתוכנית פנסיונית מסתכמת בסכום של 232,800 ₪.

עצמאי רשאי להפקיד סכום השווה ל- 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה כדי ליהנות מהטבות המס.

זאת אומרת, עצמאי שמבקש לנצל את הטבות המס, יפקיד לפנסיה, בשנת 2024, סכום השווה ל- 38,412 ₪ (לפי 232,800 * 16.5%).

ההפקדה לפנסיה מעניקה לעצמאי הטבות מס משני סוגים:

בגין הפקדה של 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) זכאי עצמאי להטבת זיכוי במס.

כלומר, עד 5.5% מהכנסה של 232,800 ₪, עבור הפקדה בסך 12,804 ₪, מקבל עצמאי הטבת זיכוי במס בשיעור של 35%, זאת אומרת מהחזר מס של 4,481.4 ₪.

בגין הפקדה של 11% מהכנסתו ועד תקרת ההכנסה זכאי עצמאי להטבת ניכוי.

זאת אומרת, עד 11% מהכנסה של 232,800 ₪ זכאי עצמאי להטבת ניכוי בשיעור המס השולי על הכנסתו. סכום ההפקדה המקסימלי עבורו ניתנת הטבת הניכוי הוא: 25,608 ₪ (לפי 232,800 * 11%).

אם המס השולי על הכנסתו של עצמאי 47%, אז הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה שווה לסכום של 12,035.76 ₪.

כלומר, עצמאי זכאי, בשנת 2024, להפקיד לפנסיה סכום של 38,412 ₪ וליהנות מהטבות מס אשר שווים סך של 16,517.16 ₪.

זאת אומרת, 43% מסכום ההפקדה לתוכנית פנסיונית ממומן בעצם על ידי המדינה.  

הפקדה לקרן השתלמות

עצמאי יכול להפקיד בקרן השתלמות ולקבל הטבות מס אשר ניתנות עבור הפקדות בקרן השתלמות.

סכום הפקדה בקרן השתלמות

בשנת 2024 זכאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות 4.5% מהכנסתו ועד תקרה שנתית אשר נקבעת על ידי מס הכנסה. כל סכום ההפקדה מוכר לעצמאי כהוצאה.

תקרת ההכנסה השנתית בשנת 2024 בגינה רשאי עצמאי להפקיד בקרן השתלמות מסתכמת בסך של 293,397 ₪.

כלומר, עצמאי זכאי בשנת 2024 להפקיד סכום של 13,203 ₪ וכולו יוכר לו כהוצאה.

אבל לא רק זה.

מאז 2003 יש בישראל מס על רווחים המושגים בשוק ההון.

עצמאי אשר מפקיד בקרן השתלמות סכום שלא יעלה על תקרת ההפקדה השנתית זוכה לפטור ממס על הרווחים.

בשנת 2024 עצמאי המפקיד בקרן השתלמות סכום של 20,520 ₪ יזכה לפטור מתשלום מס רווחי הון כפי שיושגו בקרן ההשתלמות.

 

אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני

איציק אסטרייכר