חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מרכיבים חיוניים של תוכנית עסקית

מטרתה של התוכנית העסקית הינה לתת תמונה כללית על פעילות העסק וכדאיותו הכלכלית, הן מבחינת הבעלים עצמם, והן על מנת לאפשר למשקיעים או שותפים פוטנציאליים לבחון את הסיכויים להצלחתו בעתיד, ולקבל החלטות בהתאם.
רוב המרכיבים של התוכנית רלוונטים, בין אם מדובר בהקמת עסק חדש, ובין אם מדובר בפרוייקט חדש או נוסף, בתוך עסק או חברה שכבר קיימים – כלומר התרחבות עסקית, פיתוח מוצר חדש וכדומה.

לפיכך, המרכיבים העיקריים שצריכים להופיע בכל תוכנית עסקית:

תמצית מנהלים – תקציר של התוכנית העיסקית, עבור מי שלא מעוניין לקרוא אותה במלואה בשלב זה מכל סיבה שהיא. על התמצית לכלול סיכום קצר מאוד של כל פרק בתוכנית.

תיאור העסק באופן כללי – מהות העסק, המוצרים והשירותים. הייחודיות שלהם. מה הצורך הקיים בשוק שעליו יש לספק מענה. מהן המטרות והיעדים.

המודל העסקי – מאין יגיעו ההכנסות ובאיזו דרך. מהו הערך המוסף של המוצרים או השירותים המוצעים. מיהם קהלי היעד.

היזמים והמנהלים – פירוט האנשים שעומדים מאחורי המיזם והמיועדים לניהולו. מה הרקע והנסיון המקצועי הרלוונטי שלהם. מהם היתרונות היחסיים שלהם. מהם החסרונות.

תוכנית פיתוח המוצרים והשירותים – מה נדרש לצורך פיתוח המוצרים. רכישת ציוד, משאבי אנוש, שטחים. מהן נקודות הציון בפיתוח, כולל הסיכונים.

תוכנית תפעולית – הצעדיים המעשיים על ציר הזמן. החל מהיום הראשון של הקמת העסק. המשימות של כל אחד מבעלי התפקידים ושיתוף הפעולה בינהם.

אסטרטגיה שיווקית – שיטת גיוס לקוחות והחדירה לשווקים הרלוונטיים. מה החדשנות המוצעת. התוכנית לגידול במכירות על פני השנים.

ניתוח השוק והמתחרים – מה קיים היום, קהלי יעד, השחקנים בשוק, מגמות, יתרונות וחסרונות של המתחרים, תחזיות להמשך.

גורמים קריטיים להצלחה –  נקודות ציון, אלמנטיים חיוניים, ניתוח סיכונים. אילו יעדים חייבים להתממש, אשר בלעדיהם המטרות לא תושגנה.

תוכנית פיננסית – דוחות כספיים חזויים: רווח והפסד, תזרים מזומנים. מקורות מימון. הנחות פעולה כלכליות ואחרות. תוכנית לחמש שנים קדימה. שנה ראשונה – בחתך חודשי. שנתיים הבאות – רבעוני. נקודת איזון (BREAKEVEN). הוצאות הקמה ורכישת ציוד. השקעה נדרשת ממשקיעים. ניתוח כדאיות כלכלית. (רלוונטי למי שחיפש את המונח נטו תכנון פיננסי חוות דעת)

מסמכים תומכים רלוונטיים –  בקשות לרישום פטנטים, רשיונות מגופים רלוונטיים, הצעות מחיר מספקים, מכתבי כוונה מלקוחות פוטנציאליים, חוזים שנחתמו, חוות דעת מומחים וכו'.